مدت : پنجاه ساعت آموزشی ( ۸ ساعت برنامه در یک روز به مدت شش روز ) به همراه ده ساعت کارآموزی کنار تیم

اهداف:  آموزش اصول اولیه تغذیه ورزشی و مکمل ها

پیش نیاز : فرد باید حداقل دارای یکی از مدارک کارشناسی تغذیه و بالاتر و یا دکترای حرفه ای پزشکی بوده و واجد همه الزامات قانونی از نظر وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی باشند.

توانمندی ها : دانش پژوهان بعد از دوره باید با اصول تغذیه ورزشی و رژیم های غذایی لازم آشنا شده و توانایی ارائه رژیم غذایی برای ورزشکاران را داشته باشند. محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد