12 شهريور , 1402

نتایج آزمون نهایی سیصد و بیست و یکمین دوره ماساژ ورزشی سازمان تربیت بدنی آجا

کمیته آموزش اسامی پذیرفته شدگان سیصد و بیست و یکمین دوره ماساژ ورزشی سازمان تربیت بدنی آجا را اعلام کرد.
لازم به ذکر است دانش پذیران برای دریافت مدرک دوره می بایست با  کارشناسان آموزش مربوطه خود تماس حاصل فرمایند.

اسامی پذیرفته شدگان دوره به شرح ذیل می باشد:

مهدیاحمدی
یوسفاسکندری
رسولاسماعیلی
آرشاقبال اخلاقی
علی آقایی
بهروزبابایی
مهدیباقری
هاشمحیدرنسب
جوادخلیلی
مهراندرخشان خواه
مهدیدلیلی
محمودذوالفقاری
حسینرستگاریان
حسینرضایی مقدم
کریمسلیمان تبار
احیاسلیمانی
سید حسینسیدزاده
محسنشمسی
جوادصادقی
علیفارسی جوکار
شعیبکرمی
محمدعلیگلستانی
علیمحسن آبادی
محسنمحمودی
سید صمدمعافی مدنی
سید یونسموسوی
امیرسامنجاتی آرا
سعیدنیکدل
محمودیعقوبی نیکومحصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد