23 آبان , 1402

نتایج آزمون نهایی سیصد و بیست و ششمین دوره ماساژ ورزشی استان مرکزی

کمیته آموزش اسامی پذیرفته شدگان سیصد و بیست و ششمین دوره ماساژ ورزشی استان مرکزی را اعلام کرد.
لازم به ذکر است دانش پذیران برای دریافت مدرک دوره می بایست با  کارشناسان آموزش مربوطه خود تماس حاصل فرمایند.

اسامی پذیرفته شدگان دوره به شرح ذیل می باشد:

 
محیااحمدی
وحیدانیس حسینی
مهدیبختیاری
اسماعیلپشنگ پور
زهراحبیبی
فاطمهحق شناس حقیقی
محسنخدایی
رضادوخایی
الههرحیمی
لیلاسالارمند
رضاسالی
میثمشاهسوارانی
نداشکری قلم
فاطمهشمس
کوثرشیخ اکبری
دنیاعراقی
مریمعربی
سید عمادغفوری
رعنافداکار
فتانهفراهانی
میتراقناتی
سید حسامکارچانی
طیبهکرزبر
مصطفیگازرانی
فؤادمحرابی
علیرضامختاری
فهیمهمهری
فاطمهمیرزائی
عمادمیقانی
سید محسنمیناییمحصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد