24 ارديبهشت , 1403

نتایج آزمون نهایی چهلمین دوره پزشک تیم استان فارس

نتایج آزمون نهایی چهلمین دوره پزشک تیم استان فارس اعلام شد.

دانشپذیران گرامی جهت دریافت مدرک با کارشناسان آموزش آن هیئت تماس حاصل فرمایند.

اسامی پذیرفته شدگان به شرح ذیل می باشد:

 محمدامیری
 محمدتوکلی
 زهراحق نگهدار
 افراحخانی والی زاده
 سید عرفانزهرایی
 زینبصفائی اردکانی
 مهدیکاظمی
 آرزوکریمی
 اسحاقکشاورز
 اردشیرمحبی
 کورشهمایون
 مهرانهنرورمحصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد