1 خرداد , 1403

نتایج آزمون نهایی سیصد و چهل و یکمین دوره ماساژ ورزشی استان تهران

کمیته آموزش اسامی پذیرفته شدگان سیصد و چهل و یکمین دوره ماساژ ورزشی هیئت پزشکی استان تهران را اعلام کرد.
 
لازم به ذکر است دانش پذیران برای دریافت مدرک دوره می بایست با کارشناسان آموزش مربوطه خود تماس حاصل فرمایند.
 
اسامی پذیرفته شدگان دوره به شرح ذیل می باشد:

 
میتراانصاریآزمون مجدد
رامتیناوجی
صادق جعفری
محمد جوادجمشیدی کارگر
فرشتهحسن زاده
معصومهحسن نهان
فاطمه الساداتحسینی افشار
ملیکاحمزه زاده
شقایقخدابندئی
شهریاردادور
فاطمهدزواره
محمدده مرده
الههرجبی مقدم
جواد رحیمی
عباسرستاد
علی رضارفیعآزمون مجدد 327 تهران
زینبرمضانی
علیرهیآزمون مجدد 327 تهران
بهارزمان نژاد
محمدرضازنگی آبادی
اکبرساوری
محمد جوادسراب لو
محمد سیفی
رفیعشاکر
نجمهشعبانعلی
نفیسهشکری
شایستهشهریاری
حسامصفرنوراله
محمد علیعباسی
یونسعلی نیا قمی
حامدفتحی
کامرانفلاح
سپیدهقاسم نژاد
شالیارقائم پناه
محمدحسینقره حسن لو
محمدصالحکربلایی محمدحسینی
یدالهکرم پورآزمون مجدد 327 تهران
امیرحسینگلی
مینامحبی
فاطمهمحمدی
ناعمهمحمودی
اعظممحیاپور
علیرضامختاری
طاهرهمداح
همامرادی
حسینموسی پورآزمون مجدد 334 تهران
محمدمهدیموسی خانی
صدفنیک بین معروف
زینبهارونی ملک آبادی
هاجروطنی طلب


محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد