30 ارديبهشت , 1403

اسامی شرکت کنندگان دوره بازآموزی امدادگر ورزشی استان تهران

اسامی شرکت کنندگان دوره بازآموزی امدادگر ورزشی (1402) هیئت پزشکی ورزشی استان تهران اعلام شد.

امینابرقوئی
علیرضاترخان
    مژگانرستمی
نویدطاهرخانی
نادرعفراوی
    فاطمهعلیزاده
    مژگانغلامی
    مائدهفرخ مهر
کامرانفلاح 
    مهنازلطف یاسوری
    مینامحبی
محمدمزارع
میلادمعدنچی ها
حسیننزادی
محمد ناصرنقره پرموسایی
مسعودنوریه


محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد