16 خرداد , 1403

نتایج آزمون نهایی سیصد و سی و نهمین دوره ماساژ ورزشی استان خراسان رضوی

کمیته آموزش اسامی پذیرفته شدگان سیصد و سی و نهمین دوره ماساژ ورزشی استان خراسان رضوی را اعلام کرد.
لازم به ذکر است دانش پذیران برای دریافت مدرک دوره می بایست با  کارشناسان آموزش مربوطه خود تماس حاصل فرمایند.

اسامی پذیرفته شدگان دوره به شرح ذیل می باشد:

سکینهاحیائی
فاطمهاکبرزاده اسلامی
مهدیهایمان پور
حامدبادفرسا
رحمنبازافکن
محمدبرآبادی
الیوشابرقی
محمدرضاپاشائی نژاد
اتوساپشارپور
سیده ساجدهپهلوان هاشمی
وحیدپیرفراجردی
زهراتاج بخش
مریمتوکلی
یاسرجمالی بهنام
اشرفحاجی آبادی
فاطمهحسن پور
زهراحسن زاده محمدآبادی
هدیهحسین زاده کاشانی
شکیباساداتحسینی زهرائی
سیدعلیرضاحسینی کاخک
فاطمهحیدری
مرضیهدلگشاه شاندیز
امیرمحمدرادمنش
سمانهرجبیان
الهامرحمانی
سعیدرسولی علی خواجه
زهراسلمانی
سیده معصومه ساداتسینی
زیباشوریده
فرزادصادق زاده
فرزادصبوریراقی
مهرانصفری
آزادهعابدیان
علیرضاعباسی میرزارجب
مهدیعطائی
عطیهعلی پور
زهراعلی نسب
امینغلامی
پرستوفاطمی مقدم
مریمقربان صباغدوره 323 خراسان رضوی
محبوبهکاظمی
مهدیکریمی ورانلو
کتایونکریمیان
بهزادکیانی
نیلوفرمرتضائی آبرودی
محمدجعفرمهرجو
عباسمیش مست
محمدمتینمیلانی
محسننبی زاده رزمقان
صادقنخعی
سیداحساننظام خیرآبادی
صادقیدی نای


محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد