9 آذر , 1401

نتایج آزمون نهایی شصت و پنجمین دوره امدادگر ورزشی استان اصفهان

کمیته آموزش اسامی پذیرفته شدگان شصت و پنجمین دوره امدادگر ورزشی استان اصفهان را اعلام کرد.

لازم به ذکر است دانش پذیران برای دریافت مدرک دوره می بایست با  کارشناسان آموزش مربوطه خود تماس حاصل فرمایند.


اسامی پذیرفته شدگان دوره به شرح ذیل می باشد:

 
محدثهاحمدی
حسیناستادی
محمدامامی نجف آبادی
نفیسهانتشاری 
امیرحسینباباعلی
ابوالفضلبابایی
پریسا بارفتن 
علیرضاباقرفراش
سجادبخشی
محمد زمان بربریان 
مهدیبزرگ زاد
محمد صادقبهار
راحلهبی غم قهفرخی
فرحبیات
لیلاترکان
میثمجهانیان
مهینحمامی ریزی
فاطمهخلیلی
زهرارجایی
آرمیتارحمانی
الهامرضایی کوجانی
امیرعلی رفیعی
مريم روحاني 
زهرارئیسی نژاد
سعیدسپاهی فر
احمد آرشسید یاحسینی
سید محمدجوادسیدنا
محمد جواد شاهبندری 
حسینشرفی 
میناصابریان
معصومه صادقی 
محمدصادقی ده چشمه
رضا صداقت
محمدرضا ضیائی 
معصومه طاهری
سمیهعابدی
امیر حسینعرب
علیرضاعلامی
حسین علی بابایی
الهامغیور
محمدفتحی
فاطمهفرزندی
احمدقائدی 
احمد قدیری 
ایمان کاظم فرزندی 
غلامحسینگنج علی دارانی
شقایق لطفی
حمید محمدی جبلی 
الههمولادوست
اسماعیلمومنی طالخونچه
شعبانعلینفرسفید دشتی
نوید وظیفه مستعان 
عاطفهیزدانی

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد