برنامه دوره های آموزشی

 
دوره های آموزشی آتی فدراسیون پزشکی ورزشی در سال 1403
نام دورهاستان برگزار کنندهزمان برگزاریراه ارتباطی
ماساژ ورزشیهیئت پزشکی ورزشی استان قزوین22 الی 28 اردیبهشت ماه02833672989
هیئت پزشکی ورزشی استان مازندران5 الی 11 خرداد ماه01133329892
هیئت پزشکی ورزشی استان زنجان19 الی 25 خرداد ماه02433531003
روانشناس تیمفدراسیون پزشکی ورزشی20 الی 24 خرداد ماه02183826 داخلی 695 و 691
پزشک تیمنیمه اول 1403ثبت نام از طریق سایت در تابستان 1403
                                    


   محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد