برنامه دوره های آموزشی

  
دوره های آموزشی آتی فدراسیون پزشکی ورزشی
نام دورهاستان برگزار کنندهزمان برگزاریشماره تماس
ورزش درمانی در آبفدراسیون پزشکی ورزشی30 آبان لغایت 3 آذر ماه09194785137-02183826
بازآموزی ماساژ ورزشیهیئت پزشکی ورزشی استان تهران27 و 28 مهر ماه02177632220
امدادگر ورزشیهیئت پزشکی ورزشی استان البرزپیش ثبت نام مهرماه026۳۲۸۱۸۵۸۵
امدادگر ورزشیهیئت پزشکی ورزشی استان اصفهانپیش ثبت نام03134409849
ماساژ ورزشیهیئت پزشکی ورزشی استان آذربایجان شرقی22 لغایت 28 مهرماه04135550347
ماساژ ورزشیهیئت پزشکی ورزشی استان اصفهان (کاشان)15 لغایت 21 مهرماه03134409849
ماساژ ورزشیهیئت پزشکی ورزشی استان مرکزی29 مهر لغایت 5 آبان ماه08633251819
ماساژ ورزشیهیئت پزشکی ورزشی استان تهران6 لغایت 12 آبان ماه02177632220
ماساژ ورزشیهیئت پزشکی ورزشی استان همدان13 لغایت 19 آبان ماه08138276986
ماساژ ورزشیهیئت پزشکی ورزشی استان فارسپیش ثبت نام07132276567-8
امدادگر ورزشی
بازآموزی امدادگر ورزشی
ورزش درمانی در آب
نواربندی ورزشی (تیپینگ)


   محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد