برنامه دوره های آموزشی

  
دوره های آموزشی آتی فدراسیون پزشکی ورزشی
نام دورهاستان برگزار کنندهزمان برگزاریشماره تماس
ورزش درمانی در آبفدراسیونپیش ثبت نام02183826 داخلی آموزش و شماره همراه 09194785137
نواربندی ورزشی (تیپینگ)فدراسیونپیش ثبت نام
ریکاوری در ورزشفدراسیونپیش ثبت نام
مدرسه کمردردفدراسیونپیش ثبت نام
بازآموزی ماساژ ورزشیفدراسیونپیش ثبت نام
ماساژ ورزشیالبرز8 لغایت 14 بهمن ماه02632807080
ماساژ ورزشیفارس15 لغایت 21 بهمن ماه07132276567
ماساژ ورزشیخراسان رضوی22 لغایت 28 بهمن ماه05136109251
ماساژ ورزشیخراسان شمالی22 لغایت 28 بهمن ماه05832234519
ماساژ ورزشیهرمزگان22 لغایت 28 بهمن ماه07632230097
ماساژ ورزشیگلستان13 لغایت 19 اسفند ماه01732221167
بازآموزی امدادگر ورزشیهمدان18 و 19 اسفند ماه08138276986

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد