زمان برگزاری دوره های آموزشی کمیته آموزش مشخص شد.

زمان برگزاری دوره های آموزشی کمیته آموزش مشخص شد.

تعداد مشاهده2055

اطلاعات بیشتر
اسامی شرکت کنندگان ششمین دوره مدرسه کمردرد استان فارس اعلام شد.

اسامی شرکت کنندگان ششمین دوره مدرسه کمردرد استان فارس اعلام شد.

تعداد مشاهده82

اطلاعات بیشتر
اسامی شرکت کنندگان دوره بازآموزی امدادگر ورزشی استان خوزستان اعلام شد

اسامی شرکت کنندگان دوره بازآموزی امدادگر ورزشی استان خوزستان اعلام شد

تعداد مشاهده78

اطلاعات بیشتر
نتایج آزمون نهایی سیصد و بیست و دومین دوره ماساژ ورزشی استان تهران اعلام شد.

نتایج آزمون نهایی سیصد و بیست و دومین دوره ماساژ ورزشی استان تهران اعلام شد.

تعداد مشاهده41

اطلاعات بیشتر
نتایج آزمون نهایی سیصد و بیست و یکمین دوره ماساژ ورزشی سازمان تربیت بدنی آجا اعلام شد.

نتایج آزمون نهایی سیصد و بیست و یکمین دوره ماساژ ورزشی سازمان تربیت بدنی آجا اعلام شد.

تعداد مشاهده88

اطلاعات بیشتر
نتایج آزمون نهایی پنجاهمین دوره ورزش درمانی در آب استان تهران اعلام شد.

نتایج آزمون نهایی پنجاهمین دوره ورزش درمانی در آب استان تهران اعلام شد.

تعداد مشاهده180

اطلاعات بیشتر

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد