4 مهر , 1402

نتایج آزمون نهایی سیصد و بیست و دومین دوره ماساژ ورزشی استان تهران

کمیته آموزش اسامی پذیرفته شدگان سیصد و بیست و دومین دوره ماساژ ورزشی استان تهران را اعلام کرد.
لازم به ذکر است دانش پذیران برای دریافت مدرک دوره می بایست با  کارشناسان آموزش مربوطه خود تماس حاصل فرمایند.

اسامی پذیرفته شدگان دوره به شرح ذیل می باشد:

 
رهااحمدی
سینااحمدی گوهری
رسولاروجی
هاتفاسکویی
مسعوداعظم
مهنامآریانا
مصطفیآرین
محمدآزاد
سید اصغرآزوره
محمدبختیاری
اکرم سادات بنی طباء
سارابهرام سری
نورالدینجهانیان
حسامجودکی یگانه
مهریچهره پرداز
فاطمهحاجی عباسی شاهرودی
سیده محدثهحسینی
شهربانوحسینی
نجمهحیدرپور
محمدعلیحیدری
سحرحیدری
شقایقخوجانی
محیادشتی
عفترفعت
مروئهزارعیان جهرمی
امیدزرافشان
محمدتقیزمانی
فاطمهسرگزی
احسانسلطانی منظر عباسی
نیلوفرسیاهی سرابی
میلادسیمانور
سیناشادرنج مقدم
نداشاهرودی
محبوبهشهریسوند
محمدشیخ مرادی
اکرمعباس زاده
سودابهعباسی
محمدرضاغفاری رضوانی
مجتبیفرزانه لیلان
عاطفهقاسمیانی
حسینقدرتی
زینبقدیری
حمیدرضاکریمی شایسته
سعیدکشاورز
علیرضاگروسی
بابکمحمدی سولوجه
عاطفهمعادلیان
محمدمعراجی
محسنمنصورکیائی
پژمانمیلادی
محمدصادقنوری
امیرحسینوقاری


محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد