11 تير , 1403

نتایج آزمون نهایی نودمین دوره امدادگر ورزشی استان فارس

کمیته آموزش اسامی پذیرفته شدگان نودمین دوره امدادگر ورزشی استان فارس را اعلام کرد.
لازم به ذکر است دانش پذیران برای دریافت مدرک دوره می بایست با  کارشناسان آموزش مربوطه خود تماس حاصل فرمایند.

اسامی پذیرفته شدگان دوره به شرح ذیل می باشد:

 الهامابراهیمی
 مرضیهادهمی
 سارهاسدالهی
 آزادهانجوی مدار
 لیلاانصاری
 فرانکبلاغی اینالو
 فاطمهبلاغی اینالو
 فاطمهبیابانی
 پروینپادزهری
 مریمپاشنگ
 میتراجوکار خلیلی
 سیده زهراسجادی
 رضوانشریفی
 زهراشفیعی سروستانی
 محدثهشفیعی سروستانی
 فاطمهشنبه ای
 اعظم طباطبائی
 فائزهفتوت
 سودابه فرزانه قراگزلو
 نازیفیروز سنگری
 نرگسقانعی نژاد
 مرضیهقیصر دوست
 زهرهکرامتی
 سمیهمحمدی
 راضیهمرادی
 محبوبه مساح قطب آبادی
 مریممعطری 
 میترامهتاب
 زهرامهدوی
 مریممولائی
 آلالهنریمانیان
 مریمنمازی فرد
 فیروزهنواب اکبر
 طاهرهنیرومند مهکوئی
 نرجسهادیان
 وحیده وفا خواهمحصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد