12 تير , 1403

نتایج آزمون نهایی پنجاه و نهمین دوره ورزش درمانی در آب استان همدان

کمیته آموزش اسامی پذیرفته شدگان پنجاه و نهمین دوره ورزش درمانی در آب استان همدان را اعلام کرد.

لازم به ذکر است دانش پذیران برای دریافت مدرک دوره می بایست با  کارشناسان آموزش مربوطه خود تماس حاصل فرمایند.


اسامی پذیرفته شدگان دوره به شرح ذیل می باشد:

نصرالهاحمدی
 سماباباعلی
 مریمبشیری
 افروزبهاریان
 هانیهبیات
 سمانهترنجیان
 پریساجامه بزرگی
 محدثهچهره گشا
 پریا ساداتحسینی راد
 زهراحیدری
عباسحیدری مقدم
 مریمخوش نیت
 پریساسبزواری
مجتبیسبزی پور
 الههسرکانی
 اعظم سهرابی
رامین سوری
 مهساشمس الهی
علیضمیری کامل
 گلالهطاهری
علیطاهری منطق
حسینعاشوری
وحید عبدالرحمنی
غلامعلیعلوی کیا
شهرهعلی محمدی
ساراعنبریان
حسینقاضی خانی
محمدرضاقربانی
امینکاویانی فرد
نجم الدینگودینی
مهدی گودینی
مرضیهلطفی
جماللطیفی
زهرامحب خواه
ذکریامحبعلی ئی
آرشمددی
زیبامنصوری مجد
کیمیامیردریکوندی
اکرمناصر شریعتی


محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد