13 تير , 1403

نتایج آزمون نهایی سیصد و چهل و پنجمین دوره ماساژ ورزشی استان زنجان

کمیته آموزش اسامی پذیرفته شدگان سیصدو چهل و پنجمین دوره ماساژ ورزشی استان زنجان را اعلام کرد.
لازم به ذکر است دانش پذیران برای دریافت مدرک دوره می بایست با  کارشناسان آموزش مربوطه خود تماس حاصل فرمایند.

اسامی پذیرفته شدگان دوره به شرح ذیل می باشد:

مهریابیلی
محسناصفهانی
میثمامانی
صابرپری زاد
نیرهجعفری
محمدحسامجعفری
سعیدهجولائی
عبدالرضاحسینی
ثناحمزه لوئی راد
مجید خوند
هادیرئوفیان
بهنام شفقتیان
محمد حسینصادقی
لیلاعباسی
میناعلیخانلو 
مجید محمدی
محسنمحمدی
سارامصطفوی
سمانه ملکی
مهدیمهدیخانی سروجهانی
زهرانجفی
الناز نویدپور
علیرضا یوسفی


محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد