مدت : 12ساعت آموزشی ( 8 ساعت برنامه در روز  اول و 4 ساعت برنامه در روز دوم)

اهداف : بررسی علل، نحوه ارزیابی و ارائه راهکارهای پیشگیری و  تمرینات ورزشی مرتبط با توانبخشی کمردرد

توانمندی ها:  بعد از پایان کلاس افراد شرکت کننده در دوره باید بطور عملی اشکالات شایع و نحوه صحیح نشستن، راه رفتن، ایستادن، برداشتن اجسام، فعالیتهای مختلف ورزشی خصوصاً بدنسازی را بدانند و با تمرینات مرتبط با پیشگیری و توانبخشی کمردرد آشنا شوند.


محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد