مدت :    8 ساعت برنامه در یک روز

اهداف :     آشنایی با ریکاوری ورزشکاران

توانمندی ها: بعد از پایان کلاس افراد شرکت کننده در دوره باید آشنایی با اصول ریکاوری ورزشکاران را بدست آورد .


محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد