نتایج آزمون نهایی سیصد و بیست و یکمین دوره ماساژ ورزشی سازمان تربیت بدنی آجا اعلام شد.

نتایج آزمون نهایی سیصد و بیست و یکمین دوره ماساژ ورزشی سازمان تربیت بدنی آجا اعلام شد.

تعداد مشاهده153

اطلاعات بیشتر
نتایج آزمون نهایی پنجاهمین دوره ورزش درمانی در آب استان تهران اعلام شد.

نتایج آزمون نهایی پنجاهمین دوره ورزش درمانی در آب استان تهران اعلام شد.

تعداد مشاهده232

اطلاعات بیشتر
نتایج آزمون نهایی سیصد و هجدهمین دوره ماساژ ورزشی استان قزوین اعلام شد.

نتایج آزمون نهایی سیصد و هجدهمین دوره ماساژ ورزشی استان قزوین اعلام شد.

تعداد مشاهده113

اطلاعات بیشتر
اسامی شرکت کنندگان دوره بازآموزی امدادگر ورزشی استان خوزستان اعلام شد

اسامی شرکت کنندگان دوره بازآموزی امدادگر ورزشی استان خوزستان اعلام شد

تعداد مشاهده147

اطلاعات بیشتر
نتایج آزمون نهایی بیست و پنجمین دوره تیپینگ استان مرکزی اعلام شد

نتایج آزمون نهایی بیست و پنجمین دوره تیپینگ استان مرکزی اعلام شد

تعداد مشاهده85

اطلاعات بیشتر
نتایج آزمون نهایی سیصد و نوزدهمین دوره ماساژ ورزشی استان البرز اعلام شد

نتایج آزمون نهایی سیصد و نوزدهمین دوره ماساژ ورزشی استان البرز اعلام شد

تعداد مشاهده76

اطلاعات بیشتر

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد