نتایج آزمون نهایی هفتاد و ششمین دوره امدادگر ورزشی استان تهران اعلام شد.

نتایج آزمون نهایی هفتاد و ششمین دوره امدادگر ورزشی استان تهران اعلام شد.

تعداد مشاهده91

اطلاعات بیشتر
نتایج آزمون نهایی سیصد و پانزدهمین دوره ماساژ ورزشی بانوان فدراسیون اعلام شد.

نتایج آزمون نهایی سیصد و پانزدهمین دوره ماساژ ورزشی بانوان فدراسیون اعلام شد.

تعداد مشاهده126

اطلاعات بیشتر
نتایج آزمون نهایی سیصد و شانزدهمین دوره ماساژ ورزشی استان گیلان اعلام شد

نتایج آزمون نهایی سیصد و شانزدهمین دوره ماساژ ورزشی استان گیلان اعلام شد

تعداد مشاهده116

اطلاعات بیشتر
نتایج آزمون نهایی سیصد و چهاردهمین دوره ماساژ ورزشی آقایان فدراسیون اعلام شد

نتایج آزمون نهایی سیصد و چهاردهمین دوره ماساژ ورزشی آقایان فدراسیون اعلام شد

تعداد مشاهده119

اطلاعات بیشتر
نتایج آزمون نهایی سیصد و هفدهمین دوره ماساژ ورزشی استان کرمانشاه اعلام شد.

نتایج آزمون نهایی سیصد و هفدهمین دوره ماساژ ورزشی استان کرمانشاه اعلام شد.

تعداد مشاهده210

اطلاعات بیشتر
اسامی شرکت کنندگان دوره بازآموزی ماساژ ورزشی استان فارس اعلام شد

اسامی شرکت کنندگان دوره بازآموزی ماساژ ورزشی استان فارس اعلام شد

تعداد مشاهده131

اطلاعات بیشتر

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد