3 ارديبهشت , 1403

نتایج آزمون نهایی پنجاه و هشتمین دوره ورزش درمانی در آب استان خراسان رضوی

نتایج آزمون نهایی پنجاه و هشتمین دوره ورزش درمانی در آب استان خراسان رضوی اعلام شد.

دانشپذیران گرامی جهت دریافت مدرک با کارشناسان آموزش آن هیئت تماس حاصل فرمایند.

اسامی پذیرفته شدگان به شرح ذیل می باشد:

 شادیابراهیمی
 نفیسهابراهیمی مقدم
 منیرهاسدی قلعه نی
 ستایشافشاریان
 مهتاباکتشافی
 سیده الهامالوند
 فرزانهاویسی ثانی
حسینآتیه ثانی
 محدثهبابازاده
وحیدبتوئی
 نرگسبرادران قاسمی
علی اکبربررودی سدهی
اسماعیلبرقی طرقبه
مجتبیبرگر
 ریحانهبهار علی
 زهراتاج بخش
 آناهیتاترکمان اسدی
 الههتیموری
حمیدرضاثابتی
 زهراجان نثار
 نگارجمالی
 سیده نوناحسینی
 عاطفه ساداتحسینی
سید علیرضاحسینی کاخک
 پریساحق پناه
حسینحیدری
 فرنازخان زاده مقدم
 نفیسهخانی
محموددلیر سده
 النازذهبی
 فاطمهرجب زاده بنائی
 حسنرمضانی
وحیدرئوف خراسانی
مهردادسعادت مهر
 صفیهشانه چی
 اکرمشریفی مقدم
پوریاشورابی
 زیباشوریده
 شقایقصادقی فر
 زهراصالحی راد
 زهرهصحت پناه
محمدرضاصداقت نیا
 راهلهصفائیان
حمید رضاطاهری تربتی
 مریمعرفانی کوهکن
 محدثهعصاری
 فهیمهعلی زاده
 غزالهعلیشاهی قلعه جوقی
 بنفشهفرودی
سید محمد جوادقدمگاهی
 مریمقربان صباغ
 زهراکاظم زاده شیروان
سید احسانکافی
 لیلاکسرائی فر
 عاتکهکیوانی
 عاطفهمحمد نژاد
 ثمینهمختاران
مسعودمهرور
 فائزهموسوی فیض آبادی
محمودنظافت
سید احساننظام خیر آبادی
 ریحانه ساداتهاشمی
 وحیدهولایتی حقیقی
 نرگسولی نقندر
علیرضایزدانی
مهدییلیمحصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد